• A  A  A  A  

sipòte granmoun aje Brooklyn yo

wotè ak ti mòn


Sèvis nou:

Pwogram jesyon ka

Lè w vin pi gran an pote nouvo defi. Pwogram Jesyon Ka nou an la pou ede granmoun ki gen 60 an oswa plis rete lakay yo ak kominote yo pandan y ap laj. Klike anba a pou aprann kijan nou ka ede.

moun kap bay swen fanmi yo

Bay swen se difisil. Nou la pou ede. Pran swen yon fanmi ki pi gran oswa yon zanmi ka difisil. Ou ka enkyete w pou sante yo oswa reyalize ou pa gen tout enfòmasyon ou bezwen pou ede yo. Klike anba a pou aprann kijan nou ka ede.

pwogram volontè

Volontè Heights and Hills bay amitye ak sipò pou granmoun aje ki frajil ak ki rete lakay yo nan 19 divès kominote Brooklyn. Yo vizite, ale pou mache, koze sou atizay ak evènman kiltirèl, oswa ede metrize yon nouvo smartphone. Klike anba a pou w aprann sou Pwogram Volontè nou an.

sant pant pak pou aje siksè

Park Slope Center for Successful Aging se yon pwen fokal kominotè pwospere pou granmoun aje k ap chèche jwenn nouvo eksperyans, konekte ak kominote yo epi defini sa aje vle di pou yo. Klike anba a pou aprann plis sou sant nou an.

klas ak evènman k ap vini yo:

2024 jen

Semèn 3

Lendi 27
Madi 28
Thu 29
Fri 30
Vandredi 31
Chita 1
Solèy 2
Lendi 3
Madi 4
Thu 5
Fri 6
Vandredi 7
Chita 8
Solèy 9
Lendi 10
Madi 11
Thu 12
Fri 13
Vandredi 14
Chita 15
Solèy 16
Lendi 17
Madi 18
Thu 19
Fri 20
Vandredi 21
Chita 22
Solèy 23
Lendi 24
Madi 25
Thu 26
Fri 27
Vandredi 28
Chita 29
Solèy 30

dènye mizajou:

Rete ajou sou dènye mizajou ak evènman aktyèl k ap pase nan Heights & Hills lè w tcheke atik ki anba yo.

GWOUP SIPÒ GENYEN

Pandan epidemi Coronavirus la, tout fòmasyon an pèsòn, atelye ak gwoup sipò yo te sispann. Sepandan, ekip moun kap bay swen an pral òganize gwoup sipò ak atelye swa atravè telefòn oswa videyo konferans. Klike anba a pou aprann plis.

Pwochen Fòmasyon Volontè

Mon., July 15 & Mon., August 12 

7/15 and 8/12 will cover tout pwogram volontè ki disponib yo exsep FV, atravè rale.

Atelye pou moun ki bay swen

Chak mwa travayè sosyal moun k ap bay swen Heights and Hills prezante atelye sou yon varyete sijè. Akòz Covid-19, tout fòmasyon an pèsòn, atelye ak gwoup sipò yo sispann. Sepandan, Ekip Swen an pral òganize gwoup sipò ak atelye swa atravè telefòn oswa Zoom. Klike anba a pou aprann plis.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl