• A  A  A  A  

Ki moun nou sèvi

Chak ane Heights & Hills sèvi plis pase 5,000 granmoun aje ak fanmi yo. Granmoun ki pi gran nou sèvi yo varye ant 60 ak plis pase 100 an, yo se imigran ak natif natal, e yo diferan menm jan ak kominote kote y ap viv yo.

Angajman nou an se asire yo ke yo pa bliye yo epi yo gen resous yo bezwen yo aje avèk siksè-an sekirite, an sekirite, an sante ak konekte ak kominote a. Yo bay sèvis nou yo gratis pou moun ki gen plis pase 60 an ak moun k ap pran swen fanmi yo san yo pa konsidere ras, relijyon, orijin nasyonal, sèks, andikap, eta sivil, oryantasyon seksyèl, oswa sitiyasyon ekonomik.


Katye nou sèvi

Nou bay jesyon ka ak sèvis moun k ap bay swen* ansanm ak pwogram volontè ak pwogram entèjenerasyonèl nan katye sa yo.

Bedford Stuyvesant*
Boerum Hill
Broadway Junction*
Brooklyn Heights
Brownsville*
Bushwick*
Carroll Gardens
Clinton Hill
Cobble Hill
Crown Heights
Downtown Brooklyn
DUMBO
East Flatbush
East New York*
Farragut
Fort Greene

Gowanus
Greenpoint*
New Lots*
Ocean Hill*
Park Slope
Prospect Heights
Prospect Lefferts Gardens
Red Hook
Remsen Village
Rugby
Starrett City*
Sunset Park
Weeksville
Williamsburg*
Windsor Terrace
Wingate 

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl