• A  A  A  A  

dine remèsiman anyèl

Heights and Hills ap prepare pou yon lòt fèt Thanksgiving! Twa ane ki sot pase yo, nou te kapab rive jwenn plis nan zòn kaptyè nou an atravè livrezon manje epi yo pral kontinye livrezon sa yo ane sa a. Nou konprann dine fèt Thanksgiving an pèsòn pou granmoun aje Brooklyn yo se yon tradisyon espesyal ak depi lontan pou kominote a, men nou espere ou pral kapab vin jwenn nou nan pwolonje tradisyon sa a bay plis nan bèl manm kominote nou yo. Òganizasyon nou an ap kontinye kolabore ak Grace Church, Service Collective, BloomAgain, 84yèm biwo polis la ak lòt patnè kominotè pou akonpli bèl jou sèvis sa a ak remèsiman.    

Nou kontinye onore lespri evènman sa a lè nou konsantre resous nou yo sou livrezon manje Thanksgiving pou kliyan ki pi vilnerab Heights and Hills yo. Granmoun sa yo ki pi gran yo ap fè eksperyans defi kwonik pou yo rete lakay yo ak izole chak jou, epi nou vle asire yo pa bliye yo nan yon jou ferye ki ka espesyalman difisil pou moun k ap viv poukont yo.    

Nou pral bezwen anpil volontè pou fè livrezon Jou Aksyon de Gras a pye, nan machin, bisiklèt, ak lòt transpò. Enskri pou w sèvi kòm volontè pou Heights and Hills se senp! Tanpri li ak anpil atansyon epi ranpli youn nan fòm volontè nou yo sou entènèt, Grace Church Meal Delivery isit la or Park Slope Center pou aje siksè.   

Fòm yo bay detay sou livrezon epi pèmèt ou enskri pou tan livrezon ki disponib nan dat 23 novanm. 

Si ou ta renmen ede nan konfigirasyon livrezon oswa lòt travay volontè tanpri imèl Direktè Pwogram Volontè nou an, Adina Matos, nan amatos@heightsandhills.org.  

Nou pral kontinye ak tradisyon nou pou aksepte don tat pou yo enkli nan livrezon manje ane sa a. Tanpri siyen isit la kwit oswa achte yon tat pou pase nan Grace Church sou Mèkredi 11/22 soti midi a 4 pm.    

Si ou pa kapab sèvi kòm volontè pou Thanksgiving ane sa a, tanpri konsidere yon kontribisyon pou sipòte travay ki gen enpak nou an. Mèsi! 

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl