• A  A  A  A  

Tai Chi pou Atrit

Klas 16 sesyon sa a ki baze sou prèv yo fèt pou amelyore mouvman, balans, fòs, fleksibilite ak anpeche tonbe. Klas la itil pou nenpòt moun ki gen oswa san atrit.

Klas la reyini de fwa pa semèn, lendi ak mèkredi a 11 am soti 21 out rive 16 oktòb. Pa gen seyans lendi 4 septanm.

Enstriktè Ann E. Reibel-Coyne se yon enstriktè Tai Chi ki sètifye ak ki gen eksperyans pou Atrit.

Klas sa a pral fèt an pèsòn nan PSCSA epi yo pral difize sou Zoom.

Pou jwenn enstriksyon sou fason pou rantre nan klas PSCSA Zoom, tanpri rele 718-832-3726 oswa voye yon imèl bay Direktè PSCSA Matt Abrams, mabrams@heightsandhills.org.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Dat

21 Out 2023
Ekspire!

Tan

11: 00 AM - 12: 00 PM