• A  A  A  A  

Bay swen se difisil. Nou la pou ede. Pran swen yon fanmi ki pi gran oswa yon zanmi ka difisil. Ou ka konsène sou sante yo. Ou ka reyalize ou pa gen tout enfòmasyon ou bezwen pou ede yo. Ou ka santi w poukont ou ak estrès.

Moun kap bay swen fanmi yo se:

 • Manm fanmi adilt oswa lòt moun k ap bay swen enfòmèl ki gen laj 18 an oswa plis k ap bay swen moun ki gen 60 an oswa plis.
 • Manm fanmi adilt oswa lòt moun k ap bay swen enfòmèl ki gen laj 18 an oswa plis k ap bay swen pou moun nenpòt laj ki gen maladi alzayme ak maladi ki gen rapò.
 • Gran fanmi (pa paran) ki gen laj 55 an oswa plis ki bay swen timoun ki poko gen 18 an
 • Fanmi ki pi gran yo, ki gen ladan paran yo, ki gen laj 55 an oswa plis ki bay swen pou granmoun ki gen laj 18-59 ki gen andikap.

Ekip travayè sosyal nou an ka ofri/bay:

 • Konsèy Sipò Endividyèl
 • Gwoup Sipò Kontinyèl ki edike moun kap bay swen yo sou etap maladi ak maladi, espesyalman demans*
 • Gid ak navige nan labirent swen sante a, planifikasyon swen alontèm, ak opsyon swen nan kay
 • Enfòmasyon sou pwoblèm legal
 • Asistans ak benefis ak dwa
 • Swen relèv kout tèm pou moun ki kalifye
 • Atelye moun kap bay swen*

*Gwoup Sipò ak Atelye yo fèt an Angle. Lòt sèvis yo ofri atravè tradiksyon.


klike la a pou voye yon imèl ba nou sou pwogram sa a

èske w se yon moun k ap bay swen fanmi?

Èske w bay yon manm fanmi, yon zanmi oswa yon vwazen èd ki pa peye? Si w bay nenpòt nan sèvis sa yo ki poko peye pou yon moun ou renmen oswa yon zanmi ki gen laj 60 an oswa plis, ou se yon moun k ap bay swen nan fanmi an.

 • Bay yon moun ou renmen èd ki pa peye - yon manm fanmi, yon zanmi oswa yon vwazen.
 • Regilyèman tcheke pou verifye sekirite ak byennèt moun ou renmen an.
 • Kowòdone swen medikal ak/oswa jesyon medikaman.
 • Èd ak antretyen nan kay la ak/oswa preparasyon manje.
 • Ede w peye bòdwo oswa lòt zafè finansye.
 • Bay transpòtasyon pou randevou medikal ak pwomnad sosyal.

Pwogram Heights and Hills Caregiver la finanse an pati pa:

nyfelogonew-2017 (2)
Samuels-Fondasyon-Logo

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl