• A  A  A  A  

Lè w pi gran an pote nouvo defi. Pwogram Jesyon Ka nou an la pou ede granmoun ki gen 60 an oswa plis rete lakay yo ak kominote yo pandan y ap laj.

Si oumenm oswa yon granmoun aje ou konnen reponn "Wi" pou nenpòt nan kesyon sa yo, ou menm oswa yo ka elijib pou sèvis sipò.

Èske prepare manje vin pi difisil?

Èske ou te gen yon tan difisil pou soti al achte pou pwovizyon?

Èske ou ta ka sèvi ak kèk èd nan mennaj oswa travay?

Nou ka voye yon manadjè ka pou yon vizit lakay pou chèche konnen egzakteman sa ki nesesè pou ou rete an sante epi jere aktivite sa yo ki ka vin pi difisil ak laj.

Jwenn plis enfòmasyon sou sèvis nou bay yo klike isit la.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl