• A  A  A  A  

 

 

 

Sant lan ouvri lendi jiska vandredi soti 9am-5pm.

Sant lan ouvri pou rezidan Vil Nouyòk ki gen laj 60 an oswa plis.

Yo sèvi manje midi soti 12 midi - 1 pm. Donasyon manje midi sijere se $1.75. Yo ankouraje manm Sant yo mete mask lè yo pa manje oswa lè yo pa bwè.

PSCSA ofri klas sa yo pandan tout ane a (lè ak jou yo ka chanje):

Madi

10:30 AM: Mache Andedan kay la ak Yolanda

An pèsòn nan PSCSA

11:00AM: Qigong ak Ann

An pèsòn nan PSCSA, klas yo pral difize tou sou Zoom.

Mèkredi

1:00PM: Depistaj tansyon

Premye ak twazyèm mèkredi nan mwa a.

1:00PM: Èd Teknoloji ak Tam: èd teknoloji youn a youn

Jedi

10:00AM: Trikote ak Kwochè

An pèsòn nan PSCSA.

10:30 AM: Mache Andedan kay la ak Yolanda

An pèsòn nan PSCSA.

11:00AM: Tai Chi ak Tzyann

An pèsòn nan PSCSA, klas yo pral difize tou sou Zoom.

vandredi

11:00AM: Kò an Mouvman ak Quinn

An pèsòn nan PSCSA, klas yo pral difize tou sou Zoom.

1:00PM: Chair Yoga ak Izzy

An pèsòn nan PSCSA, klas yo pral difize tou sou Zoom.

Anplis de sa ki endike anwo a, yo ajoute nouvo klas ak atelye pandan tout ane a. Men sa yo enkli Ritm Latin, Mouvman Pale ak Dans pou Popilasyon Varyab, Mouvman ak Dans ak Mark Morris Dance Group, Klas Odinatè, Klas Art ak Gwoup Diskisyon sou yon varyete sijè.

Pou kalandriye aktyèl la ak enfòmasyon sou enskripsyon an, tanpri rele PSCSA nan 718-832-3726 oswa imèl Matt Abrams, mabrams@heightsandhills.org.

adrès sant pant pak la:

Park Slope Center pou aje siksè
463A 7th Street (jis nan 7th Avenue)
Brooklyn, NY 11215
Telefòn: 718-832-3726
Louvri: Lendi-Vandredi, 9:00am – 5:00pm
Manje midi: Lendi-Vandredi, 12:00-1:00pm

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl