• A  A  A  A  

enterese vin yon volontè?

Mizajou Pwogram Volontè: Mèsi pou enterè ou nan sèvi kòm volontè ak Heights and Hills! Kounye a, nou pito anpil volontè ki abite ak/oswa ki ka vwayaje nan katye Brooklyn sa yo: Crown Heights, East Flatbush, East New York ak Flatbush. Tanpri kontinye tcheke paj volontè a pou mizajou nan lavni!

Enskri nan fòmasyon volontè k ap vini an epi ranpli nou an Aplikasyon pou Volontè: Jiyè 15 (atravè rale) & 12 out (atravè rale).

Tanpri kontakte nou nan volunteer@heightsandhills.org avèk nenpòt kesyon.

Volontè Heights and Hills bay amitye ak sipò pou granmoun aje ki frajil e ki rete lakay yo nan 19 divès kominote Brooklyn. Yo vizite, al fè pwomnad, ede fè makèt, diskite sou evènman atizay ak kiltirèl, oswa ede metrize yon nouvo smartphone.

Yo anseye tou kou nan Park Slope Center for Successful Aging, yo ede sèvi dine Thanksgiving anyèl nou an, epi eskòte granmoun aje yo nan randevou medikal – pandan ke jèn k ap patisipe nan pwogram entèjenerasyonal nou yo vin zanmi oswa voye kat anivèsè nesans pou eklere lavi vwazen ki pi gran yo. .

Nou rekonèt disponiblite ak objektif chak volontè yo diferan kidonk nou ofri plizyè fason pou fè yon diferans.

  • Pwogram vizit zanmitay
  • Pwojè espesyal ak randevou konpayon yo
  • Jwèt Shopping Squad
  • Dine Anyèl Thanksgiving
  • Volontè nan Park Slope Center pou Siksè Aje
  • Pwogram entèjenerasyonal pou jèn yo
  • Opòtinite Sèvis Gwoup

Pwogram Volontè Heights and Hills yo finanse an pati pa:

Northfield logo
Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl