• A  A  A  A  

tèm ak Kondisyon

Dènye mizajou: Septanm 15, 2020

Tanpri li Tèm ak Kondisyon sa yo ("Tèm", "Tèm ak Kondisyon") ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sitwèb HEIGHTSANDHILLS.ORG ("Sit wèb la") HEIGHTS AND HILLS, INC, yon (n) pa pou pwofi ki te fòme nan New York. (“nou”, “nou”, “nou”) kòm Tèm ak Kondisyon sa yo genyen enfòmasyon enpòtan konsènan limit responsablite nou an. Aksè w ak itilizasyon sitwèb la depann sou akseptasyon w ak konfòmite avèk Kondisyon sa yo. Kondisyon sa yo aplike a tout moun, ki gen ladan, men pa limite a: vizitè, itilizatè yo ak lòt moun, ki vle jwenn aksè oswa itilize Sit wèb la.

Lè w gen aksè a oswa lè w sèvi ak sitwèb la, ou dakò pou w respekte kondisyon sa yo. Si ou pa dakò ak nenpòt pati nan kondisyon yo, Lè sa a, ou pa gen pèmisyon nou jwenn aksè oswa itilize Sit wèb la.

Acha

Pou fè yon acha, yo pral mande w pou bay nimewo kat kredi w, dat ekspirasyon w, CCV, adrès fakti, ak adrès anbakman.

Tout peman yo dwe trete imedyatman atravè yon sèvis twazyèm pati. Nou pa responsab pou kenbe oswa sekirite enfòmasyon bòdwo w ke sèvis twazyèm pati a kolekte.

Ou reprezante ak garanti ke: (i) ou gen dwa legal pou itilize nenpòt metòd peman (yo) an koneksyon avèk nenpòt acha; epi ke (ii) enfòmasyon ou bay nou yo se vre, kòrèk ak konplè.

Nou rezève dwa pou refize oswa anile lòd ou a nenpòt ki lè pou rezon ki gen ladan, men pa limite a: disponiblite pwodwi oswa sèvis, erè (yo) nan lòd ou a, oswa pou nenpòt lòt rezon.

Nou gen dwa pou refize oswa anile lòd ou si yo sispèk fwod oswa yon tranzaksyon san otorizasyon oswa ilegal. Si yo sispèk fwod oswa yon tranzaksyon san otorizasyon oswa ilegal, nou gen dwa kontakte lapolis pou rapòte aksyon ki anwo yo epi pou bay enfòmasyon ou yo.

Ranbousman

Nou pa ofri ranbousman sou nenpòt acha ki fèt sou sitwèb sa a.

Abònman

Sitwèb sa a prezante pwodwi oswa sèvis yo ofri atravè yon modèl abònman. Yon modèl abònman mande pou peman regilye pou resevwa yon pwodwi oswa yon sèvis.

Itilize entèdi

Ou dakò ke ou pral sèvi ak sit entènèt sa a an akò ak tout lwa aplikab, règ, règleman ak Regleman sa yo tout tan. Sa ki anba la a se yon lis ki pa konplè sou itilizasyon entèdi nan sitwèb sa a. Ou dakò ke ou pa pral fè okenn nan itilizasyon entèdi sa yo:

 1. Pèsonaj oswa eseye pèsonaj HEIGHTS AND HILLS, INC oswa anplwaye li yo, reprezantan li yo, filiales oswa divizyon;
 2. Defòme idantite w oswa afilyasyon w ak nenpòt moun oswa antite;
 3. Voye oswa eseye voye nenpòt ki piblisite oswa materyèl pwomosyonèl, ki gen ladan men pa limite a Spam, lapòs tenten, lapòs chèn oswa nenpòt materyèl ki sanble;
 4. Patisipe nan nenpòt konduit ki mete restriksyon sou oswa anpeche nenpòt moun itilize oswa jwi sitwèb la, oswa ki, jan yo detèmine nan sèl diskresyon nou an, ka fè nou mal oswa itilizatè yo nan sit entènèt sa a oswa ekspoze nou oswa lòt itilizatè a responsablite;
 5. Sèvi ak sitwèb la nan nenpòt fason ki ta ka enfim, twòp chaj, domaj oswa andikape sitwèb la oswa entèfere ak itilizasyon yon lòt pati nan sit entènèt la;
 6. Sèvi ak nenpòt robo, Spider oswa lòt teknoloji otomatik ki sanble, pwosesis oswa mwayen pou jwenn aksè oswa itilize Sit wèb la pou nenpòt ki rezon, ki gen ladan siveyans oswa kopye nenpòt nan materyèl la sou sit entènèt sa a;
 7. Sèvi ak nenpòt pwosesis manyèl oswa mwayen pou kontwole oswa kopye nenpòt nan materyèl la sou sitwèb sa a oswa pou nenpòt lòt rezon san otorizasyon;
 8. Sèvi ak nenpòt aparèy, lojisyèl, mwayen oswa woutin ki entèfere ak fonksyone apwopriye nan sit wèb la, ki gen ladan men pa limite a viris, cheval Trojan, vè, bonm lojik oswa lòt materyèl sa yo;
 9. Eseye jwenn aksè san otorizasyon, entèfere ak, domaje oswa deranje nenpòt pati nan sitwèb la, sèvè a (yo) sou ki sit entènèt la estoke, oswa nenpòt sèvè, òdinatè oswa baz done ki konekte ak sit entènèt la;
 10. Eseye atake oswa atake Sit wèb la atravè yon atak refi sèvis oswa yon atak refi sèvis distribiye;
 11. Sinon eseye entèfere ak bon travay nan sit wèb la;
 12. Sèvi ak sitwèb la nan nenpòt fason ki vyole nenpòt lwa, règleman oswa règleman federal, eta oswa lokal ki aplikab.

PA GEN GARANTI SOU WEBSITE

YO BAY SITE WEB SA "KÒM YO." OKENN GARANTI, EXPRESS OU IMPLICITE (ENKLI NENPÒT GARANTI IMPLICITE DE MARCHANDABILITE, DE KALITE SATISFAKO OSWA APTITE POU YON OBJEKTIF PARTICULIEL OSWA ITILIZ) PRAL APLIKE POU SIT WEB SA A, KIT KI DEVITE PAR LA LWA, KOU FÒMASYON, PWOFÒMASYON OU KOU ITILIZE. .

Disponibilite, Erè ak ereur

Nou pa asime okenn responsablite pou disponiblite, erè, oswa inexactitudes nan enfòmasyon yo bay sou sitwèb sa a. Nou ka fè eksperyans reta nan mete ajou enfòmasyon sou sit wèb la ak nan piblisite nou an sou lòt sit entènèt. Enfòmasyon, pwodwi, ak sèvis yo jwenn sou sitwèb la ka gen erè oswa inexactitudes oswa yo ka pa konplè oswa aktyèl. Sèvis yo ka mal pri, yo dekri yon fason ki pa kòrèk, oswa yo pa disponib sou sitwèb la, epi nou pa ka garanti presizyon oswa konplè nenpòt enfòmasyon yo jwenn sou sitwèb la. Nou ekspreseman rezève dwa pou korije nenpòt erè pri sou sit entènèt nou an.

Nou pa fè okenn reprezantasyon sou konvnab enfòmasyon, pwodwi, ak sèvis ki genyen sou sitwèb sa a pou okenn rezon, epi enklizyon oswa ofrann nenpòt pwodwi oswa sèvis sou sitwèb sa a pa reprezante okenn andòsman oswa rekòmandasyon pou pwodwi oswa sèvis sa yo pa nou. . Nou refize tout garanti ak kondisyon ke sitwèb sa a, serveurs li yo, oswa nenpòt imel voye nan men nou yo gratis nan viris oswa lòt konpozan danjere.

Domaj

HEIGHTS AND HILLS, INC PA PAP RESPONSABLE POU NENPÒT DOMAJ DIRÈK, ENDRÈK, PINITIF, ENSIDENT, ESPESYAL OSWA KONSEKANS KI KI DEZYÈ DE, OSWA OU KI KONEKTE AK, AKSÈ OU A, AFILYE OSWA ITILIZE SOU WEBSITE SA A. RETOU OSWA ENPABILITE POU AKSÈ, AFFICHE OSWA ITILIZE SIT WEB SA A (KENKLI, MEN SE PA LIMITE A, KONPANSYON OU SOU OPINYON SOU KI PARET SOU SIT WEB SA A; NENPÒT VIRIS, ENFÒMASYON, LOGISYEL, SIT KI LYE, PWODWI AK SÈVIS YO KI GENYEN AK LÒT SÈVIS KI AK OU KI GENYEN; SOU AKSÈ A, AFFICHE OSWA ITILIZE SITE WEB SA KITWA BAZE SOU YON TEORI NEGLIJANS, KONTRA, TORTI, RESPONSABILITE STRIK, LWA PWOTEKSYON KONSOMÈ, OSWA O TÈ, AK MENM SI HEIGHTS AND HILLS, AK PWOBLÈ. DOGAJ SA YO. SI, MALGRE LIMITASYON AN WÒL LA, HEIGHTS AND HILLS, INC YO JWENN RESPONSABLE POU NENPÒT PÈT OUBYEN DOGAJ KI SOU KAPAB KI SOU KI KONEKTE AK NENPÒT EKILMAN KI DEKRI PI WO A, LÈ SA RESPONSABILITE HEIGHTS AKHILLS, INC PAP DEPRE FRÈ SÈVIS OU TE PEYE A HEIGHTS AND HILLS, INC AN KONEKTION AK TRANZAKSYON SA YO SOU SIT WEB SA A. LIMITYON RESPONSABILITE A REFLETE ALOKAMAN RISK ANT PATI YO. LIMITAYON YO ESPESIFIE NAN SEKSYON SA A PRAL SIviv EPI APLIKE MENM SI YO YO JWENNEN NENPÒT RENmèD LIMITE ESPESIFIE NAN KONDISYON POU ITILIZ YO SA YO ECHÈ POU OBJEKTIF ESENSYAL LI. LIMIT RESPONSABILITE KI BAY NAN KONDISYON POU ITILIZE SA YO INURE POU BENEFIS HEIGHTS AND HILLS, INC.

Lyen ki mennen nan sit twazyèm pati yo

Sitwèb sa a ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb lòt pati ki pa nou yo opere. Nou bay lyen sa yo pou referans ou sèlman. Nou pa kontwole sit entènèt sa yo epi nou pa responsab pou kontni yo oswa vi prive oswa lòt pratik nan sit entènèt sa yo. Anplis de sa, se ou menm pou w pran prekosyon pou asire ke kèlkeswa lyen ou chwazi oswa lojisyèl ou telechaje (si soti nan sitwèb sa a oswa lòt sit entènèt) pa gen okenn atik tankou viris, vè, chwal trojan, domaj ak lòt bagay ki destriktif. lanati. Enklizyon nou an nan hyperlinks nan sit entènèt sa yo pa vle di okenn andòsman nan materyèl la sou sit entènèt sa yo oswa nenpòt asosyasyon ak operatè yo.

Pwopriyete entelektyèl

Tout sa ki nan sitwèb sa a se ©2021 HEIGHTS AND HILLS, INC. Tout dwa rezève. Sitwèb, ak tout kontni ak lòt materyèl sou sitwèb sa a, ki gen ladan, san limitasyon, tout logo, desen, tèks, grafik, foto, enfòmasyon, done, lojisyèl, fichye son, lòt fichye ak seleksyon an ak aranjman ladan yo (ansanble, " Kontni “) se pwopriyete HEIGHTS AND HILLS, INC epi yo se swa mak anrejistre oswa mak HEIGHTS AND HILLS, INC nan peyi Etazini ak/oswa lòt peyi. Lòt logo ak non pwodwi ak konpayi yo mansyone isit la ka mak komèsyal pwopriyetè respektif yo. Nou pa responsab pou kontni sou sit entènèt ki opere pa lòt pati pase nou.

Si w okouran de yon vyolasyon pwopriyete entelektyèl nou an, tanpri fè nou konnen lè w kontakte nou nan jwillig@heightsandhills.org.

Nou respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun. Se politik nou pou reponn nenpòt reklamasyon ke Kontni ki afiche sou sitwèb la vyole copyright oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl nenpòt moun oswa antite.

Si ou se yon pwopriyetè copyright, oswa otorize sou non yon sèl, epi ou kwè ke travay la ki gen dwadotè yo te kopye nan yon fason ki konstitye vyolasyon copyright, tanpri soumèt reklamasyon ou pa imel nan jwillig@heightsandhills.org, ak liy ki sijè a: "Enfraksyon Dwa" epi mete nan reklamasyon w lan yon deskripsyon detaye sou swadizan vyolasyon an jan sa detaye anba a, anba "Avi DMCA ak Pwosedi pou Reklamasyon Vyolasyon Dwa". Ajan copyright nou an se Judy Willig. Sa ki annapre yo se enfòmasyon kontak li:
jwillig@heightsandhills.org
718-596-8789
81 Willoughby Street, Suite 302 Brooklyn, NY 11201

Ou ka responsab pou domaj (ki gen ladan depans ak frè avoka) pou nenpòt defòmasyon oswa reklamasyon move lafwa sou vyolasyon nenpòt kontni yo jwenn sou ak/oswa atravè sitwèb la sou copyright ou.

Si ou kwè ak bòn fwa ke materyèl nou òganize yo vyole copyright ou, ou menm (oswa ajan ou) ka voye nou yon avi alekri ki gen ladann enfòmasyon sa yo. Tanpri sonje ke nou p ap trete plent ou a si li pa byen ranpli oswa si li pa konplè. Pou rapòte ke yo te vyole dwa pwopriyete entelektyèl ou, tanpri imèl nou nan jwillig@heightsandhills.org epi mete enfòmasyon sa yo:

 1. yon siyati elektwonik oswa fizik moun ki otorize pou aji nan non pwopriyetè enterè copyright la;
 2. yon deskripsyon travay ki gen dwadotè ke w reklame yo te vyole, ki gen ladan URL (sètadi, adrès paj wèb) kote travay ki gen dwadotè a egziste oswa yon kopi travay ki gen dwadotè a;
 3. adrès ou, nimewo telefòn ou, ak adrès imel ou;
 4. yon deklarasyon pa ou ke ou gen yon kwayans bòn fwa ke itilizasyon an diskite pa otorize pa pwopriyetè a copyright, ajan li yo, oswa lalwa.

Lwa ki anvigè, divizabilite, rezolisyon dispit, ak lokal

Kondisyon sa yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa KINGS County, New York, Etazini, san yo pa konsidere konfli dispozisyon lalwa li yo.

Echèk nou fè respekte nenpòt dwa oswa dispozisyon Kondisyon sa yo pa pral konsidere kòm yon dispans dwa sa yo. Si nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo pa valab oswa pa ka aplike pa yon tribinal, rès dispozisyon ki nan Kondisyon sa yo ap rete an vigè. Kondisyon sa yo konstitye tout akò ki genyen ant nou konsènan sit entènèt nou an, epi ranplase ak ranplase nenpòt akò anvan nou ta ka genyen ant nou konsènan sit entènèt la.

Nenpòt konfli oswa reklamasyon ki soti nan oswa ki gen rapò ak Tèm ak Kondisyon sa yo ki gen ladan, san limitasyon, entèpretasyon oswa vyolasyon yo, dwe rezoud nan yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan nan New York.

Chanjman

Nou rezève dwa pou amande règleman sa a nenpòt ki lè san okenn avi alavans ba ou.

Kesyon

Si w gen nenpòt kesyon sou Tèm ak Kondisyon nou yo, tanpri kontakte nou nan Info@heightsandhills.org.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl