• A  A  A  A  

atelye moun kap bay swen yo

 Our anplwaye travayè sosyal yo ofri yon varyete atelye chak mwa pou edike moun kap bay swen fanmi yo ak piblik la an jeneral sou pwoblèm enpòtan pou bay swen yo.

Nou disponib tou pou prezante atelye sa yo bay manm oswa anplwaye òganizasyon ak biznis yo. Sijè yo enkli:

  • Swen fanmi 101
  • Demistifikasyon Demans
  • Kijan pou w pale ak yon moun ou renmen ki gen demans
  • Pran swen moun ou renmen yo lè yo pa tèlman renmen
  • Fè fas ak kòlè
  • Pran swen moun kap bay swen an
  • Kominike ak Founisè Swen Sante yo
  • E plis…

Avril 2024:

Swen fanmi 101

Monday, April 8th, 6:30-7:30pm - klike la pou w enskri sou Zoom

Èske w se yon moun k ap bay swen yon fanmi ki gen plis pase 60 an? Èske w ap chèche aprann plis sou resous ak sipò ki disponib? 

Antre nan travayè sosyal sansibilizasyon Charlene Tony, MSW for Family Caregiving 101, yon atelye sou entènèt ki fèt pou ekipe w ak konesans ak zouti ou bezwen pou w briye nan wòl w bay swen. Aprann teknik esansyèl pou bay swen, konsèy pou pran swen tèt ou, ak estrateji pou jere defi komen yo. Konekte ak moun k ap bay swen parèy yo ak ekspè nan domèn nan, epi jwenn bonjan enfòmasyon pou amelyore vwayaj w ap bay swen.

Don’t miss this opportunity to empower yourself and provide the best care for your loved one

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl