• A  A  A  A  

atelye moun kap bay swen yo

 Our anplwaye travayè sosyal yo ofri yon varyete atelye chak mwa pou edike moun kap bay swen fanmi yo ak piblik la an jeneral sou pwoblèm enpòtan pou bay swen yo.

Nou disponib tou pou prezante atelye sa yo bay manm oswa anplwaye òganizasyon ak biznis yo. Sijè yo enkli:

  • Swen 101
  • Demistifikasyon Demans
  • Kijan pou w pale ak yon moun ou renmen ki gen demans
  • Pran swen moun ou renmen yo lè yo pa tèlman renmen
  • Fè fas ak kòlè
  • Pran swen moun kap bay swen an
  • Kominike ak Founisè Swen Sante yo
  • E plis…

Madi, 19 septanm, 7:00pm-8:00pm:

Konprann Medicaid pou Swen Lakay alontèm

Èske moun ou renmen an bezwen èd lakay ou? Anpil Nouyòkè ki aje itilize Medicare ak Medicaid ansanm pou peye pou swen alontèm, nan kay… men aksè Medicaid ka sanble konplèks.

Ou pa poukont ou—èd la deyò! Antre nan Direktè Pwogram Swen Megan Nelson, LMSW pou sa gratis atelye sou Entènèt ki pral ede w konprann sa ki genyen nan aksè Medicaid pou swen alontèm nan kay la.

Kesyon yo akeyi epi ankouraje!

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl